Prelucrare

Aluminiul este un material extraordinar, însă fără o prelucrare ulterioară nu poate rezulta cea mai bună piesa forjată. Printr-o modelare optimă și printr-o cunoaștere a aspectelor tehnice se reduce enorm costul prelucrării.
Acest lucru reduce costurile fără a face compromisuri.

Contact

Hrtyán Péter

p.hrtyan@be-alutech.com

Prelucrare

Optimizarea funcționalității și a flexibilității

Pentru a realiza o piesă forjată funcțională este necesară prelucrarea prin așchiere.
BE | Alutech dispune de centre de prelucrare și strunguri cu comandă CNC, automatizate complet, prin intermediul cărora poate fi produsă cu o înaltă precizie o calitate ridicată a suprafeței.
BE | Alutech dispune de un mecanism complementar, rezultând astfel o soluție globală foarte flexibilă pentru producerea în serii mici și mijlocii.

Specificații

Pentru așchierea mecanică a produselor presate la cald sunt utilizate mașini CNC.

Gamă:
Lot de producție: 500 bucăți până la 20.000 bucăți